نخستین نشست بین المللی دانش و نوآوری برای گذار شهرهای جهان برگزار شد

نخستین نشست بین المللی دانش و نوآوری برای گذار شهرهای جهان برگزار شد

دبیر کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران با اشاره به جایگاه و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با ابتکار عمل و با تمرکز بر دانش و نوآوری انسجام جهانی برای تحقق توسعه پایدار ایجاد کند و بنابر ظرفیتی که به عنوان رییس شورای اجرایی داراست، پیشنهاد برگزاری این نشست مجازی را داده است. در راستای ایجاد چنین همگرایی در سطح جهان برمحور شهرها و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفتر هبیتات از دولت‌ها دعوت شد تا در یک کنفرانس جهانی برای بحث در مورد نقش دانش و نوآوری شهری به عنوان عوامل اصلی تحول در شهر، رشد پایدار و بازیابی بعد از بیماری همه گیر کووید ۲۹ شرکت کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات