جزئیات ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها

ir الزامی دانست و گفت: با اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۵ آذر سال گذشته مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد تمامی مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین به مدت دو ماه با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات