معابر کوی ارمغان جهت احداث پیاده رو توسط شهرداری خرمشهر آماده سازی شدند

معابر کوی ارمغان جهت احداث پیاده رو توسط شهرداری خرمشهر آماده سازی شدند

معابر کوی ارمغان جهت احداث پیاده رو توسط شهرداری خرمشهر آماده سازی شدند

عملیات جدول گذاری ادامه معابر کوی ارمغان ......

يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات