دفن روزانه ۶۰۰ تن زباله خانگی در سایت نازلوی ارومیه

دفن روزانه ۶۰۰ تن زباله خانگی در سایت نازلوی ارومیه

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: روزانه ۶۰۰ تن زباله خانگی جهت دفن روانه سایت نازلو می‌شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  هادی بصاری افزود: روزانه ۶۰۰ تن زباله خانگی جهت دفن روانه سایت نازلو می‌شود و اصلی‌ترین اولویت سازمان کاهش میزان زباله‌ تولیدی و همچنین پرداختن به مقوله تفکیک از مبدا است.
وی با اشاره به کاشت ۱٠٠٠ نهال جدید در محل دفن زباله ارومیه توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه اظهار کرد: این اقدام با هدف ایجاد فضای سبز در محل دفن زباله برای کنترل جریان باد و کاهش بو در اطراف و همچنین کاهش دید بر روی ترانشه‌ها می‌شود.
به نقل از روابط عمومی این سازمان،بصاری افزود: کاشت این درختان با توجه به مسیر تندبار انتخاب شده که باد از سمت درختان به سوی زباله‌ها در حرکت باشد.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: افزایش فضای سبز سایت نازلو در دستور کار سازمان قرار گرفته است و به زودی وسعت فضای سبز و تعداد درختان این فضا افزایش می‌یابد.
بصاری هدف از کاشت ۱٠٠٠ اصله نهال جدید در سایت نازلو تلطیف هوا و جلوگیری از بوی بد ناشی از زباله‌ها و همچنین زیباسازی محل دفن عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات