برنامه ایمنی حمل‌و‌نقل در کمیته تخصصی تدوین می‌شود/تقدیر از فداکاران ایمنی در روز ایمنی حمل‌و‌نقل

برنامه ایمنی حمل‌و‌نقل در کمیته تخصصی تدوین می‌شود/تقدیر از فداکاران ایمنی در روز ایمنی حمل‌و‌نقل

رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، گفت: در نخستین نشست مجازی کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی دو موضوع اجرای آیین‌نامه جزء ۴ بند ب ماده ۴۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور که موضوع آن انضباط اجتماعی و ایمنی حمل‌و‌نقل است و همچنین ارایه برنامه‌های مناسبتی در روز ۷ اردیبهشت (روز ایمنی و حمل و نقل)، مورد بررسی قرار گرفت. نفیسی ادامه داد: پیاده‌سازی آیین‌نامه جز ۴ بند ب ماده ۴۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور، حسن نظارت و ارایه گزارش آن به دولت و به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که در همین رابطه مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، جلساتی برگزار کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات