اقتصاد دریامحور با رونق پسکرانه بنادر توسعه می‌یابد/ ظرفیت فوق‌العاده پسکرانه بنادر برای سرمایه‌گذاری

اقتصاد دریامحور با رونق پسکرانه بنادر توسعه می‌یابد/ ظرفیت فوق‌العاده پسکرانه بنادر برای سرمایه‌گذاری

، سیدعلی حسینی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» و اقداماتی که باید در راستای افزایش هرچه بیشتر تولید و فعالیت‌های ارزش افزوده در پسکرانه بنادر ایران رخ دهد، اظهار داشت: با حمایت، پشتیبانی، رفع موانع، سرمایه‌گذاری، توسعه بر اساس مطالعه، برنامه‌ریزی بلندمدت، توجه به کریدورهای حمل و نقل و سایر موارد اثرگذار در راستای رونق تولید، می‌توان زمینه فعالیت‌های تولیدی و ارزش افزوده‌ای را در پسکرانه بنادر کشور مدنظر قرار داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات