همکاری دانشگاه تهران و سازمان ملل متحد برای رسیدن به توسعه پایدار

همکاری دانشگاه تهران و سازمان ملل متحد برای رسیدن به توسعه پایدار

دبیر کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران در ابتدای این مراسم به نقش دانشگاه‌ها به عنوان مغز متفکر جوامع اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند هدایتگر دیگر ارکان جامعه باشند با این شرط که در راستای تعریف نقش اجتماعی به افراد و تولید سرمایه اجتماعی حرکت کنند و از این راه به مسیر اجرایی کشور وصل شوند. محمدمهدی مظاهری در ادامه با اشاره به جایگاه کمیته ملی اسکان بشر ایران به عنوان یک نهاد فراسازمانی افزود: این کمیته به عنوان یک نهاد ملی که نگاه بین المللی دارد می‌تواند از ظرفیت‌های داخلی و خارجی در راستای پیشبرد اهداف توسعه کشور و توسعه پایدار شهری که جزو مفاد این تفاهم نامه است گام برداشته و آن را عملی کند. عضو هیات امنای بنیاد ایران شناسی در ادامه صحبت‌های خود به بیان ابعاد همکاری فی مابین پرداخت و افزود: دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران تجربه طولانی در موضع توسعه، برنامه ریزی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات