قدردانی‌کلانتری از دستور سریع رسیدگی رییس قوه قضائیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عیسی کلانتری بر لزوم حمایت های قضایی و حقوقی مناسب از محیطبانان تاکید کرد و افزود: حل مسائل محیط زیست کشور و حمایت های قضایی واقتصادی محیط بانان را مستلزم ارائه اقدام ها و سیاست‌های ویژه‌ای دانست که دولت و مجلس به منظور اصلاح قوانین موجود باید به آن توجه داشته باشند.


معاون رییس جمهور با تاکید برپیگیری موضوع شهادت محیط بانان زنجانی تصریح کرد: از همه ابزارهای قانونی در مسیر اجرای عدالت در مورد محیطبانان بهره خواهیم برد و تا رسیدگی کامل واحقاق حقوق حقه این محیط بانان شهید کار را دنبال خواهیم کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات