یک مقام مسوول در کردستان تاکید کرد: لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در کردستان

وی افزود: مطابق جدول زمان بندی در سایت وزارت راه و شهرسازی افراد باید در بازه زمانی براساس آخرین رقم کدملی خود (سرپرست خانوار) در سامانه مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات واحدی که در آن سکونت دارند اقدام کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات