کارگروه تعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور شهردار ارومیه برگزار شد

کارگروه تعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور شهردار ارومیه برگزار شد

کارگروه تعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور مجید آقازاده شهردار ارومیه برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ کارگروه تعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با حضور مجید آقازاده شهردار ارومیه برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات