شهردارى خرمشهر با اجراى طرح غبار روبى و شست و شوى مساجد به استقبال از ماه مبارك رفت

شهردارى خرمشهر با اجراى طرح غبار روبى و شست و شوى مساجد به استقبال از ماه مبارك رفت

شهردارى خرمشهر با اجراى طرح غبار روبى و شست و شوى مساجد به استقبال از ماه مبارك رفت

طرح غبار روبى و شست و شوى مساجد .....

چهارشنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات