۶۴۰۰۰ کیلومتر– خط رویه راه‌های شریانی در کشور پایش شد

۶۴۰۰۰ کیلومتر– خط رویه راه‌های شریانی در کشور پایش شد

به گزارش شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به اینکه در ادامه مطالعات این پروژه، فعالیت‌های مرتبط با تحلیل و ثبت خرابی‌ها توسط کارشناسان فنی متخصص، در محل دفتر مرکزی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حال انجام است، اضافه کرد: تاکنون بیش از ۹۲ درصد خرابی‌های سطحی راه‌های شریانی کشور تحلیل و به ثبت رسیده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات