۳۱ فروردین، آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی معوقه

۳۱ فروردین، آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی معوقه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات