پیام تبریک محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت بمناسبت آغاز ماه مبارک رمضان

پیام تبریک محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت بمناسبت آغاز ماه مبارک رمضان

پیام تبریک محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت بمناسبت آغاز ماه مبارک رمضان
.

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات