در بازدید عاقل منش از اجرای روکش آسفالت بلوار 8 دی مطرح شد؛ اجرای پروژه آسفالت بلوار هشت دی با سرعت در حال تکمیل است عضو شورای اسلامی شهر رشت از روند قیرپاشی و اجرای روکش آسفالت پروژه خیابان جدید 8 دی رشت بازدید کرد.

در بازدید عاقل منش از اجرای روکش آسفالت بلوار 8 دی مطرح شد؛ اجرای پروژه آسفالت بلوار هشت دی با سرعت در حال تکمیل است عضو شورای اسلامی شهر رشت از روند قیرپاشی و اجرای روکش آسفالت پروژه خیابان جدید 8 دی رشت بازدید کرد.

در بازدید عاقل منش از اجرای روکش آسفالت بلوار 8 دی مطرح شد؛ اجرای پروژه آسفالت بلوار هشت دی با سرعت در حال تکمیل است عضو شورای اسلامی شهر رشت از روند قیرپاشی و اجرای روکش آسفالت پروژه خیابان جدید 8 دی رشت بازدید کرد.
.
در جریان این بازدید که جمعی از مدیران شهرداری رشت، محمدحسن عاقل منش را همراهی می کردند، آخرین اقدامات برای زیرسازی، قیرپاشی و انجام روکش آسفالت این خیابان تازه تاسیس تشریح شد.
عضو شورای اسلامی شهر رشت همچنین در بازدید خود بر دقت نظر و سرعت عمل در اجرای این پروژه تاکید کرد و گفت: امیدوارم هر چه زودتر شهروندان رشت از مواهب این بلوار جدیدالاحداث بهره مند شوند.
این عضو شورای اسلامی شهر رشت در پایان بازدید خود برای همه دست اندرکاران اجرای پروژه یاد شده آرزوی توفیق و سلامتی نمود.
وی همچنین تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که تمام مراحل ساخت این بلوار در شرایط کرونایی شکل گرفته و با تنگناهای بسیاری به نتیجه مطلوب رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات