موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور چقدر است؟

موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور چقدر است؟

وی درباره میزان موجودی کالاهای غیراساسی در بنادر کشور گفت: همچنین حدود ۳ میلیون تن کالای غیر اساسی در بنادر کشور موجود است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات