تنقیح ۵۲۰ مورد قانون و ۱۸۲۸ مورد مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل ریلی/ بازنگری بیش از ۱۶۰۰ مصوبه هیئت مدیره شرکت راه‌آهن مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

تنقیح ۵۲۰ مورد قانون و ۱۸۲۸ مورد مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل ریلی/ بازنگری بیش از ۱۶۰۰ مصوبه هیئت مدیره شرکت راه‌آهن مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کارگروهی در دفتر حقوقی این شرکت با حضور کارشناسان و مشاوران حقوقی، نسبت به آسیب‌شناسی، بررسی، تدوین و تنقیح مجموعه قوانین، مقررات و همچنین مصوبات حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور خبر داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات