آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی اصلاح شد

به گزارش اخبار ساختمان، تبصره ۳ بند ز اصلاحی ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۶۲۲/ ت ۵۴۰۷۶ ه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن و نیز ایجاد شهرک‌های مسکونی و افزایش محدوده شهرها به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح شده است:."طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) می‌رسد، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ندارد..ایجاد شهرک‌های مسکونی پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات