مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز مسئول کمیته اجرایی و امور اعضای شورای ...

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز مسئول کمیته اجرایی و امور اعضای شورای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات