تنظیف شهر ؛ محله به محله

تنظیف شهر ؛ محله به محله

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری ؛ از آن روی که در مجموعه اقدامات شهرداری ها همواره شهر، داری بر شهر، سازی اولویت انجام دارد و مطالبه اول شهروندی می باشد. همکاران ما در دوایر خدمات شهری مناطق سه گانه و رفت و روب شهری مجموعه عملیات تنظیف شهر را به شکل گروهی و هم افزایی تیمی در سطح شهر در دستور کار قرارداده اند. طبق سلسله گزارش های تصویری این مجموعه اقدامات را به تفکیک انجام آن در هر محله یا منطقه شهر ارایه می دهیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات