سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در شهرداری شیراز به تصویب رسید

سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در شهرداری شیراز به تصویب رسید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات