تعمیر و نگهداری ۱۰۷ پل بزرگ و کوچک استان زنجان با اعتبار۲۶۸۰۰میلیون ریال / حذف و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌های استان با اولویت مسیرهای پرتردد

تعمیر و نگهداری ۱۰۷ پل بزرگ و کوچک استان زنجان با اعتبار۲۶۸۰۰میلیون ریال / حذف و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در راه‌های استان با اولویت مسیرهای پرتردد

وی افزود: همچنین ترانشه‌برداری محورماهنشان - ینگجه به مقدار ۳۲۰۰، ترانشه برداری محور تات قشلاقی (از توابع شهرستان ماهنشان) به میزان ۳۵۰۰ مترمکعب، ریزش‌برداری محورزنجان - تهم – چورزق به میزان ۱۸۰۰ مترمکعب، بازگشایی راه سرخ‌آباد – پازوکی به طول ۸ کیلومتر، ترانشه‌برداری محور قیدار – خورخوره به اندازه ۵۰۰۰ مترمکعب، حذف پیچ درتقاطع سراهی دورموشقان به میزان۱۰۰۰ متر مکعب، حذف پیچ درمحور گلابر – هلیل آباد، زیرسازی لهنه – زرده (از توابع شهرستان طارم) جهت آماده سازی برای روکش آسفالت، خرید و حمل نمک راهدارخانه‌ها به مقدار ۳۷۰۰۰ تن از دیگر کارهای انجام گرفته در محورهای استان بوده که در بحث اصلاح و ایمن‌سازی راه‌های شریانی انجام گرفته است. علی اکبری در ادامه گفت: در بحث ایمن‌سازی و نگهداری و بهسازی راه‌های شریانی درسال ۱۳۹۹، خط کشی بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی استان انجام شده و افزایش روشنایی آزادراه زنجان- قزوین به ویژه در نقاط ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات