افزایش اجاره بهای مسکن در نقاط شهری

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۸. ۴ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۷,۵ درصد است. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل زمستان ۱۳۹۹ برابر با ۳۸,۶ درصد است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات