۶۰ درصد متقاضیان کار دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت هستند

۶۰ درصد متقاضیان کار دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت هستند

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۶۰ درصد متقاضیان کار دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت هستند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات