رییس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی مطرح کرد: کاهش حوادث ناشی از کار در بجنورد

رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث منجر به فوت در صنعت ساختمان با هفت مورد و پس از آن در حوادث بخش کشاورزی بوده است. وی اظهار داشت: با وجود این که بخش کشاورزی استان به لحاظ وقوع حوادث ناشی از کار در رتبه چهارم قرار دارد اما رتبه این بخش به لحاظ تعداد افرادی که در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند دوم است. وی گفت: بر اساس اطلاعات رسیده به این اداره کل در سال ۹۹، هفت مورد حادثه غرق شدگی منجر به فوت در استخرهای ذخیره آب کشاورزی اتفاق افتاده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات