صدور بیش از ۷۰۰ اخطار زیست محیطی برای واحدهای صنعتی و تولیدی قزوین

صدور بیش از ۷۰۰ اخطار زیست محیطی برای واحدهای صنعتی و تولیدی قزوین


به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، مهران شنتیایی با اعلام این مطلب افزود : به منظور حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری از هر نوع آلودگی که موجب برهم زدن تعادل و حفاظت محیط زیست می شود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن شناسایی صنایع آلاینده محیط زیست ( آب، خاک و هوا)، متناسب با نوع آلایندگی  و مطابق با قوانین و مقررات جاری اقدامات لازم را  برای جلوگیری از آسیب و تخریب محیط زیست و  حفظ منابع  طبیعی انجام می دهد.
وی تصریح کرد: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه جلوگیری از آلودگی های ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی، پیشگیری و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست را جزء وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیش بینی کرده است.
شنتیایی یادآورشد: در سال گذشته بیش تعداد دو هزار و پانصد پایش و بازدید کارشناسی از صنایع و منابع آلاینده استان انجام گرفته که۶۰۰ نمونه برداری آب و ۲۰۰نمونه برداری هوا صورت پذیرفته و این تعداد نمونه برداری منجر به صدور ۷۰۰ فقره اخطاریه رفع آلودگی جهت واحدهای تولیدی، خدماتی  معدنی آلوده کننده محیط زیست گردیده که تحویل واحد شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: به موجب قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، واحدهایی که خروجی منابع آب، خاک و هوا با استانداردهای حفاظت محیط زیست تطابق نداشته باشد، اخطاریه رفع آلایندگی دریافت کرده و  تکلیف دارند ظرف مهلت تعیین شده نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند و در غیر این صورت مورد پیگیری حقوقی قرار خواهند گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات