بازگشایی گذرگاه مرزی پیشین - مند، طلیعه‌ای از آینده‌ای روشن همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان است / تاثیر گسترش نقاط مرزی در پایداری صلح بین دو کشور/ تامین امنیت و رونق اقتصادی همراه با رفاه عمومی مناطق مرزی مهمترین هدف افتتاح گذرگاه پیشین - مند

بازگشایی گذرگاه مرزی پیشین - مند، طلیعه‌ای از آینده‌ای روشن همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان است / تاثیر گسترش نقاط مرزی در پایداری صلح بین دو کشور/ تامین امنیت و رونق اقتصادی همراه با رفاه عمومی مناطق مرزی مهمترین هدف افتتاح گذرگاه پیشین - مند

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه کشور پاکستان با ۵۹۵ کیلومتر مرز مشترک و یکی از پرجمعیت‌ترین همسایگان ایران و با اشتراکات قومی و فرهنگی همواره از جایگاه و منزلت بالایی برای مردم و دولتمردان ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیشمار مرزی بر خوردار است، گفت: گسترش نقاط نقاط مرزی بین دو کشور با هدف ایجاد بازارهای مرزی بیشتر، مجتمع‌های تولیدی - صنعتی و به تبع آن شهرک‌های مسکونی و آبادانی استان‌های همجوار و توسعه اقتصادی منطقه رفاه و سعادت ساکنین استان‌های دو کشور، در پایداری صلح تاثیر بسزایی خواهد داشت. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همان‌گونه که در افتتاحیه گذرگاه ریمدان - گبد نیز اعلام شد، به عنوان مقام رئیس طرف ایرانی کمسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، توسعه همه جانبه همکاری‌های ایران و پاکستان در برنامه قرار دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات