وزیر راه و شهرسازی «روز ملی معمار» را به طراحان و معماران کشور تبریک گفت

وزیر راه و شهرسازی «روز ملی معمار» را به طراحان و معماران کشور تبریک گفت

نقش اصلی معماری تحقق کیفیت در محیط زندگی انسان است و هویت آن، به میزان تعلق به زمان، تعهد به دانش سرزمینی و نحوه بیان فرهنگ جامعه ارتباط دارد. در کشور عزیزمان، ایران، باورهای اصیل ایرانی-اسلامی، همواره منشا غنا و تکامل فرهنگ و هویت سرزمینی بوده و در عصر حاضر معتبرترین منبع برای هدایت گفتمان معاصر و کنش حرفه‌ای معماری محسوب می‌شود. را صمیمانه، تبریک می‌گویم و امیدوارم، گامهای اعتلای معماری معاصر ایران، در جهت ایجاد بناها و فضاهای شهری شایسته و در شان جامعه اصیل ایران تداوم داشته باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات