تغییر رویکرد سه‌شنبه‌های ریلی راه آهن در سال ۱۴۰۰/ تشریح عملکرد مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن در اجلاس سازمان همکاری راه آهن‌ها  (OSJD)

تغییر رویکرد سه‌شنبه‌های ریلی راه آهن در سال ۱۴۰۰/ تشریح عملکرد مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن در اجلاس سازمان همکاری راه آهن‌ها  (OSJD)

که به طور مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده بود، اظهار کرد: در این اجلاس گزارشی از اقدامات انجام شده در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن به ویژه موضوع سه‌شنبه‌های ریلی راه آهن ایران پرداخته و توضیح داده شد و از سوی اعضا مورد استقبال قرار گرفت. وی گفت: پیش از این نیز موضوع مرکز جهادی پیشرفت راه آهن و سه‌شنبه‌های ریلی برای اتحادیه بین المللی راه آهن‌ها (

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات