۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم

۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از وجود ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت: با توقف این پروژه‌ها ۳ میلیون نفر بیکار شده اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات