مصرف آب شرب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهانی است

مصرف آب شرب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهانی است

www.BanaNews.irمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: مصرف آب شرب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهانی است و عمده اسراف منابع آب در کشور در دو بخش خانگی و مصارف کشاورزی است و از سویی در بخش کشاورزی بازدهی آب مصرف شده نیز بسیار پایین است.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، 'علیرضا الماسوندی' اظهار داشت: منابع تجدید شونده آب در ایران حدود ۲۵ درصد متوسط جهانی است و از ۴۱۱ میلیارد مترمکعب آب موجود در کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آن تجدیدشونده است.

وی اضافه کرد: سرانه آب کشور از ۱۴ هزار مترمکعب در ابتدای قرن جاری به حدود یکهزار و ۸۰۰ مترمکعب در شرایط کنونی رسیده و با ادامه این وضعیت در سال ۱۴۱۰ شمسی به یکهزار و ۳۶۰ مترمکعب برای هر نفر می رسد و این امر به معنای قرار گرفتن کشور در مرحله تنش آبی در آینده است.

الماسوندی گفت: از سوی دیگر میزان بارندگی کشور ما حدود یک سوم متوسط جهانی در حالی که متوسط جهانی بارندگی ۸۸۰ میلی متر است، متوسط بارندگی در ایران تنها حدود ۲۴۰ میلی متر است.

وی ادامه داد: سرانه مصرف آب مستقیم و غیرمستقیم که به آن 'آبرانه' گفته می شود، در ایران به ازای هر نفر چهار هزار و ۴۵۰ لیتر است در حالی که سرانه جهانی آن به طور متوسط سه هزار و ۴۰۰ لیتر است و براین اساس در کشور حدود یکهزار و ۵۰ لیتر نسبت به متوسط سرانه آبرانه جهانی افزایش مصرف داریم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ابران اظهار داشت: آموزه‌های دینی و قرآنی ما بر منع اسراف و نیز آلوده نکردن منابع آب، تاکید دارد و ضروری است با بهره گیری از این تعالیم و نیز اجرای برنامه های نظارتی - آموزشی، مدیریت مصرف را پیاده کنیم.

الماسوندی گفت: توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با مصرف بهینه دارد و پرهیز از اسراف، به برقراری عدالت و فقرزدایی منجر می شود و این در حالی است که اساس مدیریت مصرف در فرهنگ اسلامی، حفظ منابع و استفاده صحیح از آنها و نیز رعایت مسایل زیست محیطی در جهت توسعه پایدار است.

وی در پایان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف توسط ایشان، گفت: رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب برای اصلاح الگوی مصرف در همه بخش ها و به ویژه بخش آب و نیز پرهیز از اسراف، در دستور کار مدیریت آب کشور قرار دارد و این امر جز با همراهی تمام دستگاه‌های مسوول کشور و به وِیژه آموزش و پرورش، ممکن نیست.

 

 

    نظرات