ساخت شهر جدید در حاشیه شرق تهران

ساخت شهر جدید در حاشیه شرق تهران

شورای عالی شهرسازی از تقاضای استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای تاسیس شهر جدید خوارزمی در اراضی معوض شهرک زیتون خبر داد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۷ بهمن ۹۹ پس از استماع گزارش استانداری تهران، شرکت عمران شهر‌های جدید و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص میزان پیشرفت فرآیند تهاتر و تامین عوض مالکان تعاونی‌های واقع در شمال و شمال شرق تهران پیرو مصوبات قبلی در تاریخ‌های ۲۱ دی ۹۸، ۱۸ آذر ۹۸ و ۱۴ دی ۹۷ خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری کرد: ۱. پیرو تاکیدات مکرر قبلی و بنا به ضرورت وجود بانک اطلاعاتی مستند و قابل اتکا از مشخصات اعضای تعاونی‌ها، استانداری تهران بانک اطلاعاتی اعضای تعاونی‌های مذکور را با اولویت تعاونی زیتون در اسرع وقت تکمیل و در جلسات آتی شورای عالی ارائه کند. ۲. پیرو تاکید بند ۲ ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات