شهردار شیراز طی نامه ای نحوه برگزاری آزمون به کارگیری نیروهای قرارداد معین را ابلاغ ک ...

شهردار شیراز طی نامه ای نحوه برگزاری آزمون به کارگیری نیروهای قرارداد معین را ابلاغ ک ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات