هیچ تقاضایی از خرید عمده بلیت برای تور خارجی واکسن نداشتیم

هیچ تقاضایی از خرید عمده بلیت برای تور خارجی واکسن نداشتیم

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: تا کنون تقاضایی برای چارتر هواپیما یا خرید عمده بلیت جهت برگزاری تور خارجی تزریق واکسن کرونا نداشتیم. وی تاکید کرد: تا کنون هیچ تقاضایی از خرید انبوه بلیت هواپیما یا چارتر هواپیما برای برگزاری تور واکسن کرونا به کشورهای همسایه یا سایر کشورها نداشتیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات