در یکصدو هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد: جذب: لوایح مطروحه در کمیسیون بصورت شفاف مطرح و پس از بررسی های دقیق مورد قضاوت اعضای محترم شورا قرار می گیرد

در یکصدو هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد: جذب: لوایح مطروحه در کمیسیون بصورت شفاف مطرح و پس از بررسی های دقیق مورد قضاوت اعضای محترم شورا قرار می گیرد

در یکصدو هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد: جذب: لوایح مطروحه در کمیسیون بصورت شفاف مطرح و پس از بررسی های دقیق مورد قضاوت اعضای محترم شورا قرار می گیرد
در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد؛ جذب: لوایح مطروحه در کمیسیون به صورت شفاف مطرح و پس از بررسی های دقیق مورد قضاوت اعضاء محترم شورا قرار می گیرد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون بودجه و حقوقی شورا، روز یکشنبه مورخ 12/2/1400 ساعت 17:00 کار خود را با پرداختن به چهار دستور جلسه؛
1-لایحه در خواست هبه قسمتی از ثمن معامله
2- لایحه تملک پلاک ثبتی 933،934،935
3- لایحه واگذاری مقدار 63 متر مربع از کوچه متروکه به آقای احمد رضا مستوفیان
4-لایحه واگذاری نهر متروکه به پلاک ثبتی 38917 به مالک مجاور
آغاز کرد .
در ابتدای جلسه با طرح لایحه شماره ش ر ف 8781-99 مورخ 17/10/1399 در خصوص درخواست هبه قسمتی از ثمن معامله، جذب رییس کمیسیون بودجه و حقوقی شورا با بیان اینکه مسایل مطروحه در کمیسیون بصورت شفاف مطرح و مورد قضاوت اعضاء محترم شورا قرار می گیرد بیان داشت: با توجه به تصویب این لایحه در جلسات قبلی و عدم ضرورت بررسی مجدد، طرح مذکور مصوب می گردد.
در بخش دیگری از جلسه و در خصوص لایحه تملک پلاک ثبتی 933،934،935 پس از بحث و بررسی های لازم و ارائه توضیحات آقایان یزدانی و پورشعبانعلی با خرید یک از مغازه ها که دارای سرقفلی بود موافقت گردید و در خصوص مورد دیگر بدلیل نداشتن سرقفلی، پلاک مذکور تحت مالکیت شهرداری قرار گرفت.
در ادامه جلسه با توضیحات ارائه شده در خصوص لایحه واگذاری مقدار 63 متر مربع از کوچه متروکه به آقای احمد رضا مستوفیان، و پس از اعلام نظر مدیران و کارشناسان حاضر مقرر گردید از کوچه مذکور بازدید بعمل آمده و پس از اعلام نظر کارشناسی، کمیسیون در خصوص آن رای نهایی خود را صادر نماید.
در بخش پایانی جلسه و در خصوص پرداختن به آخرین دستور جلسه با موضوع واگذاری نهر متروکه به پلاک ثبتی 38917 به مالک مجاور، پس از توضیحات ارائه شده توسط کارشناسان مربوطه مقرر شد لایحه مذکور به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع گردد و پس از اعلام نظر کارشناسی، مجددا به کمیسیون ارجاع، تا در خصوص آن رای نهایی صادر گردد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات