شهردار خرمشهر به همراه سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با آرمان هاى شهدا تجديد ميثاق كرد

شهردار خرمشهر به همراه سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با آرمان هاى شهدا تجديد ميثاق كرد

شهردار خرمشهر به همراه سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با آرمان هاى شهدا تجديد ميثاق كرد

منصور علوانى شهردار خرمشهر ....

سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات