مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و موسسه تحقیقات خاک و آب تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و موسسه تحقیقات خاک و آب تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند

در جلسه امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری، شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر این موضوع که با توجه به مجموعه خطرات بحران‌ساز در کشور و نگاه مدبرانه به این موضوع، ‌ مسئولیت و چاره‌اندیشی برای بخش عمده‌ای از این خطرات از جمله مبحث بسیار مهم فرونشست به وزارت راه و شهرسازی بازگردانده شده است. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: خوشبختانه ما در مجموعه مرکز تحقیقات به سبب تکالیف خود در این حوزه، ‌ جلسات بسیاری را با سازمان‌ها و مجموعه‌های دست‌اندرکار برگزار کرده‌ایم و ان شاء ا … در ادامه و با حضور موثر موسسه تحقیقات خاک و آب بتوانیم به راهکارهای عملی بسیار خوبی دست پیدا کنیم. شکرچی‌زاده تاکید کرد با توجه به اینکه ۹۰‌ درصد مصرف آب در کشور در حوزه کشاورزی است و این مسئله بسیار با موضوع فرونشست گره خورده است، نقش مجموعه جهاد کشاورزی و بازوهای فکری و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات