بشنوید|ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس محدوده بیلقان/ ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال / ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس

بشنوید|ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس محدوده بیلقان/ ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال / ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات