آیا آینده بازار ساخت و ساز بهبود می یابد؟

شاخص مدیران خرید در بخش ساختمان (شامخ صنعت ساختمان) که انتظارات و تحلیل مدیران و فعالان بخش ساختمانی را از روند یک‌ماه گذشته و همچنین وضعیت پیش‌روی مسکن وساختمان اعلام می‌کند در صورتی که زیر ۵۰ باشد رنگ قرمز را به خود اختصاص داده و از شرایط نامطلوب و نگاه و حس بدبینانه به بازار ساخت و ساز مسکن حکایت می‌کند اما در صورتی که شاخص فوق بالای ۵۰ باشد دارای رنگ سبز شده و از شرایط مطلوب آینده پیش روی بازار ساخت و ساز خبر می‌دهد. با اینکه مقایسه تورم مصالح ساختمانی در سالهای ۹۸ و ۹۹ حاکی از جهش قیمتی مصالح ساختمانی و به تبع آن رشد سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی بود اما سقوط تورم مصالح ساختمانی در فصل زمستان به عدد ۶ درصدی در بهبود نگرش فعالان نسبت به آینده ساخت و ساز موثر بوده است. دومین عامل موثر بر بهبود نگاه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات