ارائه گزارش امکانسنجی استقرار کارخانه بازیافت و محل دفن پسماندهای خانگی در نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مبارکه

ارائه گزارش امکانسنجی استقرار کارخانه بازیافت و محل دفن پسماندهای خانگی در نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مبارکه

ارائه گزارش امکانسنجی استقرار کارخانه بازیافت و محل دفن پسماندهای خانگی در نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مبارکه

با توجه به معضلات زیست محیطی و تنش های اجتماعی ناشی از احداث محل های دفن پسماندهای خانگی، امکان سنجی استقرار کارخانه بازیافت و محل دفن( لندفیل) پسماندهای خانگی شهرستان مبارکه، در دستور کار کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان قرار گرفت .

به گزارش «پارما» از دبیرخانه کارگروه شهرستانی مدیریت پسماند مستقر در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه، اولین جلسه این کارگروه با حضور پروین صالحی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مدیران سایر ادارات شهرستان در محل فرمانداری این شهرستان، با رعایت و حفظ فاصله گذاری اجتماعی تشکیل شد .

در این جلسه ابتدا مهدی انصاری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه و دبیر کارگروه، دستور کار جلسه را با محوریت درخواست شرکت بازیافت شهروند مبارکه در خصوص امکان سنجی استقرار کارخانه بازیافت و لندفیل دفع پسماندهای خانگی شهرستان مبارکه مطرح نمود و در این خصوص اظهار کرد، شرکت بازیافت شهروند مبارکه نسبت به ارسال گزارش ارزیابی اثرات محیط زیست به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اقدام نماید .

سپس مدیر عامل شرکت بازیافت شهروند مبارکه، گزارش مصوری درخصوص اولویت های مدیریت اجرایی پسماند در شهرستان و ضرورت های اجرای طرح کارخانه بازیافت و لندفیل پسماندهای خانگی در شهرستان مبارکه ارائه کرد .

در ادامه پروین صالحی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز نگرانی از تنش های اجتماعی پیش رو، تاکید بر حفظ رعایت الزامات زیست محیطی و فاصله از جوامع محلی نمود .

در نهایت مقرر شد پس از بررسی گزارش ارزیابی اثرات محیط زیست توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در صورت تایید محل پیشنهادی، سایر موارد فنی طرح مورد بررسی قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات