آزمون آنلاین تبدیل قرارداد کارکنان بخش خصوصی شهرداری های استان و شیراز به قرارداد کار ...

آزمون آنلاین تبدیل قرارداد کارکنان بخش خصوصی شهرداری های استان و شیراز به قرارداد کار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات