پروژه‌های عمرانی شیراز باید مطابق برنامه زمان‌بندی ارائه شده تقدیم شهروندان شوند

پروژه‌های عمرانی شیراز باید مطابق برنامه زمان‌بندی ارائه شده تقدیم شهروندان شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات