تغییرکاربری اراضی قائمیه از خدمات بزرگ منطقه‌ای به مسکونی و خدماتی در استان اصفهان

تغییرکاربری اراضی قائمیه از خدمات بزرگ منطقه‌ای به مسکونی و خدماتی در استان اصفهان

، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح تغییرکاربری اراضی قائمیه از خدمات بزرگ منطقه‌ای به مسکونی و خدماتی در استان اصفهان را اعلام کرد. همچنین مقرر می‌گردد با توجه به اینکه تغییر کاربری این اراضی در راستای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های آبرسانی شهرهای استان اصفهان صورت می‌پذیرد، کمیته‌ای تحت نظر استاندار با عضویت مراجع نظارتی استان، اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری اصفهان برهدایت صحیح عواید مالی به طرح آبرسانی سامانه دوم نظارت نماید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات