رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا پاسخ داد: چرا بخش مسکن در کشور سامان نمی‌گیرد؟

عضو هیئت علمی گروه دانشگاه الزهرا با بیان اینکه زمینی در کلانشهر تهران برای ساخت مسکن وجود ندارد گفت: طرح مجلس فقط باعث هجوم جمعیت به شهر تهران و دیگر کلانشهر‌ها و همچنین مشکلات امنیتی خواهد شد و لذا پیشنهاد ما این است که ساخت مسکن ارزان قیمت از مناطق مرزی و محروم کشور آغاز شود و ۸۰ درصد هزینه مسکن را هم خود بانک‌ها با قیمت ارزان تامین کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات