در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد: جذب: خانه های بدون سکنه در سطح شهر شناسایی و تبصره 3 ماده 26 در خصوص آنها اعمال گردد.

در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد: جذب: خانه های بدون سکنه در سطح شهر شناسایی و تبصره 3 ماده 26 در خصوص آنها اعمال گردد.

در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد: جذب: خانه های بدون سکنه در سطح شهر شناسایی و تبصره 3 ماده 26 در خصوص آنها اعمال گردد.
.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون بودجه و حقوقی شورا، روز یکشنبه مورخ 19/2/1400 ساعت 17:00 کار خود را با پرداختن به پنج دستور جلسه؛
1- لایحه ثبت درآمد غیرنقدی در راستای اجرای بند (و) تبصره 5 بودجه کل کشور
2- لایحه تصمیم گیری در مورد نحوه محاسبه خلاف ساختمانی واحدهای مسکونی مسکن مهر
3- لایحه قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک زمین تعاونی ناوگان شمال خزر
4-لایحه تشویق 50 درصدی برخی عوارض در زمان صدور پروانه در پروژه های طرح اقدام ملی رشت
5- لایحه انعقاد قرارداد نت بانک ملی واقع در مسکن مهر
آغاز کرد.
در ابتدای جلسه با طرح لایحه شماره ش ر ف 11000 – 99 مورخ 18/12/1399 در خصوص درخواست ثبت درآمد غیرنقدی در راستای اجرای بند (و) تبصره 5 بودجه کل کشور ، جذب رییس کمیسیون بودجه و حقوقی شورا با بیان اینکه مسایل مطروحه در کمیسیون بصورت شفاف مطرح و پس از اعلام نظر مشاوران و بحث و بررسی های لازم مورد قضاوت اعضاء محترم شورا قرار می گیرد بیان داشت:
در خصوص لایحه ثبت درآمد غیرنقدی در راستای اجرای بند (و) تبصره 5 بودجه کل کشور با توجه به توضیحات مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری با لایحه مذکور موافقت می گردد. اما قرارداد، سند و مدارک و اوراق تسویه جهت بررسی های تکمیلی به کمیسیون بودجه و حقوقی تحویل داده شود.
در بخش دیگری از جلسه و در خصوص لایحه تصمیم گیری در مورد نحوه محاسبه خلاف ساختمانی واحدهای مسکونی مسکن مهر با توجه به اخذ تصمیات لازم در خصوص لایحه مذکور ، لایحه فوق الذکر از دستور کار کمیسیون خارج گردید.
در ادامه جلسه با توضیحات ارائه شده در خصوص لایحه قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک زمین تعاونی ناوگان شمال خزر، این دستور نیز با توجه به طرح آن در جلسات ماضی و صدور حکم در خصوص آن، از دستور کار جلسه کمیسیون خارج گردید.
در بخش دیگری از جلسه و در خصوص لایحه تشویق 50 درصدی برخی عوارض در زمان صدور پروانه در پروژه های طرح اقدام ملی رشت، با توجه به ارائه گزارشات از جانب مشاوران حاضر در جلسه و مدیریت تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری با لایحه مذکور مبنی بر 50% تشویقی و پرداخت الباقی مبلغ خلافی در قالب اقساط 24 ماهه مخالفت گردید.
و سر انجام در بخش پایانی جلسه در خصوص لایحه انعقاد قرارداد نت بانک ملی واقع در مسکن مهر با توجه به ارائه توضیحات رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در ارتباط با مالکیت شهرداری بر پیاده راهها و شوارع عام و با توجه به جانمایی و استقرار کیوسک های خودپرداز در گذشته و قبل از توزیع قوانین و عقد قراردادها با بانک های عامل، با انعقاد قرارداد نت بانک ملی واقع در مسکن مهر موافقت گردید و تمامی لوایح مطروحه در یکصد و هشتاد و هشتمین جلیه کمیسیون بودجه و حقوقی شورا جهت اخذ تصمیمات نهایی به صحن شورا ارسال گردید.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات