شیراز رنگین کمان اقوام ایرانی و معیار تعامل در تراز جهان است

شیراز رنگین کمان اقوام ایرانی و معیار تعامل در تراز جهان است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات