مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مسجد سلیمان

مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مسجد سلیمان

، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان را اعلام کرد. به استحضار می‌رساند شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، موصبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان پیرامون مجموعه مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مسجد سلیمان را که عمدتا متاثر از سه محور ساماندهی سکونتگاه‌های حاشیه‌ای شهر، تغییر در حرایم چاه‌های نفتی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های واقع بر عرصه‌های رانشی و لغزشی و آلوده نفتی بوده است را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹. ۲- ضمن مخالفت با الحاق اراضی واقع در پهنه‌های دارای آلودگی نفتی و با پهنه‌های در معرض لغزش و ریزش در شرق شهر به محدوده، با تغییرات خط محدوده در سایر بخش‌ها مطابق مصوبه شورای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات