جریمه سد معبر ساختمانی کم شد

از این‌رو هدف اصلی از ارائه طرح الزام شهرداری تهران به رفع سد‌معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصارکارگاهی را هزینه‌زا شدن سدمعبر برای متخلفان و ساماندهی وضعیت شهر و تلاشی برای جلوگیری از آشفتگی در شهر اعلام کردند و طبق مصوبه، مقرر شد مالکان هفت برابر رقم جریمه‌ای که تاکنون به‌ازای هر ماه اشغال معبر پرداخت می‌کردند را به شهرداری بپردازند. اعضای شورای‌شهر پنجم امیدوارند با اجرای این طرح، وضعیت شهر در حوزه سد معبر ساختمانی ساماندهی پیدا کند و از آشفتگی در شهر جلوگیری شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات