بررسی میزان تاب‌آوری شهر همدان

وی با بیان اینکه تاب‎آوری یک موضوع مهندسی و از بالا به پایین نیست بلکه واقعیت زندگی ماست که در طول تاریخ در جامعه شهری وجود داشته است، اظهار می‌کند: بحث تاب‌آوری نخستین بار در سال ۱۹۷۳ توسط هولینگ به صورت آکادمیک مطرح می‌شود. شهرها با ورود تفکر مدرنیته و عصر ماشین ویژگی‌های خود را از دست می‌دهند؛ به عنوان مثال خانه‌های قدیمی عمر ۱۵۰ ساله داشتند اما در حال حاضر ساختمان‌ها با ۲۰ یا ۳۰ سال سن و به کارگیری بهترین مصالح در ساخت آنها قدیمی می‌شوند و این امر نشان می‌دهد تغییراتی در زندگی ما اتفاق افتاده است. وی با بیان اینکه بحث تاب آوری باید فرآیندی باشد نه برآیندی و به عبارتی رشد باید کاملا تدریجی صورت گیرد، خاطرنشان می‌کند: تفکر مدرنیته رشد را یکباره و آنی وارد زندگی کرد و ماشین را به زندگی مردم آورد، در قدیم وقتی کسی می‌خواست معمار شود باید چندین سال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات