گام اساسی یک شرکت فناور در بومی سازی قطعات مهم صنعت ریلی

گام اساسی یک شرکت فناور در بومی سازی قطعات مهم صنعت ریلی

معاونت علمی تهران- ایرنا -یک شرکت دانش‌بنیان موفق شده است با بومی‌سازی برخی قطعات مهم در صنعت ریلی گامی اساسی در این حوزه بردارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  منبع خبر

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات